ARCHIWUM
Data Temat
2012-07-06 09:41 Tabela po V , VI i dodatkowej Kolejce Euro
2012-07-01 06:08 VI KOLEJKA EURO TYPERA
2012-06-26 10:17 Tabela po IV Kolejce Euro Typera
2012-06-26 10:01 V KOLEJKA EURO TYPERA
2012-06-21 12:36 Tabela po II , III i dodatkowej Kolejce Euro
2012-06-20 15:28 IV KOLEJKA EURO TYPERA
2012-06-15 09:45 Tabela po I Kolejce
2012-06-04 13:51 KOLEJKA DODATKOWA
2012-06-04 13:28 III KOLEJKA EURO TYPERA
2012-06-04 13:24 II KOLEJKA EURO TYPERA
2012-06-04 13:20 I KOLEJKA EURO TYPERA
2011-06-24 11:43 TABELA PO 10 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-06-24 11:43 TABELA PO 25 KOLEJKACH
2011-06-24 10:45 Typujemy 26 kolejkę (11 wioseną) - Ostatnią kolejkę typera
2011-06-17 15:26 TABELA PO 9 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-06-17 15:26 TABELA PO 24 KOLEJKACH
2011-06-17 06:08 Typujemy 25 kolejkę (10 wioseną)
2011-06-07 13:49 Typujemy 24 kolejkę (9 wioseną)
2011-06-07 13:34 TABELA PO 8 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-06-07 13:31 TABELA PO 23 KOLEJKACH
2011-06-01 13:45 TABELA PO 7 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-06-01 13:44 TABELA PO 22 KOLEJKACH
2011-06-01 13:38 Typujemy 23 kolejkę (8 wioseną)
2011-05-24 10:30 TABELA PO 6 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-05-24 10:24 TABELA PO 21 KOLEJKACH
2011-05-23 18:39 Typujemy 22 kolejkę (7 wioseną)
2011-05-17 09:02 TABELA PO 5 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-05-17 08:58 TABELA PO 20 KOLEJKACH
2011-05-16 20:25 Typujemy 21 kolejkę (6 wioseną)
2011-05-10 18:56 TABELA PO 4 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-05-10 18:53 TABELA PO 19 KOLEJKACH
2011-05-09 19:19 Typujemy 20 kolejkę (5 wioseną)
2011-05-05 19:20 TABELA PO 3 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-05-05 19:15 TABELA PO 18 KOLEJKACH
2011-05-01 19:11 Typujemy 19 kolejkę (4 wiosena)
2011-04-25 06:44 Typujemy 18 kolejkę (3 wiosena)
2011-04-25 06:26 TABELA PO 2 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-04-25 06:21 TABELA PO 17 KOLEJKACH
2011-04-11 18:38 Typujemy 17 kolejkę (2 wiosena)
2011-04-11 18:28 TABELA PO 1 KOLEJEC WIOSENNEJ
2011-04-04 17:29 Typujemy 16 kolejkę (1 wiosena)
2010-11-17 06:35 Typujemy 15 Kolejkę
2010-11-08 21:10 Typujemy 14 Kolejkę
2010-11-02 09:34 Typujemy 13 Kolejkę
2010-10-25 16:11 Typujemy 12 kolejk
2010-10-18 16:56 Typujemy 11 kolejkę
2010-10-12 09:42 Typujemy 10 kolejkę
2010-10-04 04:27 Typujemy 9 kolejkę
2010-10-01 16:08 Typujemy 8 kolejkę
2010-09-21 18:38 Typujemy 7 kolejkę
2010-08-16 20:54 Typujemy 6 kolejkę
2010-08-16 20:51 Typujemy 5 kolejkę
2010-08-16 20:47 Typujemy 4 kolejkę
2010-08-16 20:43 Typujemy 3 kolejkę
2010-08-16 20:36 Typujemy 2 kolejkę
2010-08-16 20:24 TABELA PO 16 KOLEJKACH
2010-08-12 20:09 Typujemy 1 kolejkę
2010-04-20 13:41 TYPUJEMY 13 KOLEJKE
2010-04-20 13:38 TYPUJEMY 12 KOLEJKE
2010-04-20 13:32 TYPUJEMY 11 KOLEJKE
2010-04-20 13:28 TYPUJEMY 10 KOLEJKE
2010-04-20 13:24 TYPUJEMY 9 KOLEJKE
2010-04-20 13:20 TYPUJEMY 8 KOLEJKE
2010-04-20 13:06 TYPUJEMY 7 KOLEJKE
2010-04-20 12:48 TYPUJEMY 6 KOLEJKE
2010-04-20 12:21 TYPUJEMY 5 KOLEJKE
2010-04-20 11:44 TYPUJEMY 4 KOLEJKE
2010-04-20 11:34 TYPUJEMY 3 KOLEJKE
2010-04-12 17:32 TYPUJEMY 2 KOLEJKĘ
2010-04-11 19:33 KOŃCOWA TABELA